Managementsystemen

Voor veel opdrachten en projecten zijn certificaten nodig. Managementsystemen zijn een nuttig hulpmiddel bij het stroomlijnen en verder verbeteren van uw organisatie.

Eenduidige procedures
Een managementsysteem is een systematische beschrijving van een bepaald vakgebied met richtlijnen en registratiesystematiek. Het uiteindelijke doel daarbij is eenduidigheid van alle procedures.

Voor elk managementsysteem-gebied bestaat een specifieke norm of richtlijn. Voorbeelden van managementsysteem-gebieden zijn kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement.

Steeds vaker worden ook vanuit opdrachtgevers of overheidsinstellingen normen opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid zich te onderscheiden in de markt. Deze branche-normen worden doorgaans beoordelingsrichtlijnen genoemd en hebben vaak raakvlakken met kwaliteits-, milieu-, en arbo-managementsystemen.

Managementsystemen worden zo nodig door een externe certificerende instelling beoordeeld, waarna een certificaat van goedkeuring wordt afgegeven. Hiermee toont de certificaathouder aan dat hij voldoet aan alle gestelde eisen.

MVO

Ondersteuning door SCM Diensten:

SCM is gespecialiseerd in het invoeren en verbeteren van uw managementsystemen. Wij onderzoeken de huidige systemen en adviseren u welke maatregelen u nog moet treffen om de benodigde certificaten te behalen. Daarna helpen wij u desgewenst met het implementeren van die maatregelen en acties.

 • Interne audits
 • Projectadvisering
 • Risico-inventarisaties en gevarenanalyses
 • Cursussen
 • Beschikbaarstellen deskundigen

SCM is o.a. gespecialiseerd in de onderstaande certificeringen:

 • ISO 9001 & 14001
 • OHSAS 18001
 • VCA */**/-P
 • VCU
 • BRL 2506
 • BRL 7000
 • BRL 7500
 • BRL 9334
 • BRL 9335
 • BRL Groenvoorzieningen, Dak- en gevelbegroening, Boomverzorging en Tuinontwerp en -aanleg
 • BRL Keurcompost
 • BRL SVMS 007
 • GMP+