Inhoud cursus ‘Acceptatie en registratie van groenafval’

 

Branches

Groenrecyclingbedrijven, cultuurtechnische bedrijven met een eigen bewerkings-/composteerlocatie.


Doelgroep

Medewerkers die met het beheer van de groenrecycling/composteerinrichting belast zijn (of beoogd zijn voor deze functie).


Doel van de cursus

Voor een adequate bewerking van groenafval dient een juiste controle-, acceptatie- en registratieprocedure in acht te worden genomen. Ook de communicatie naar derden is van belang. Voor de daarmee belaste medewerkers behelzen deze werkzaamheden in het algemeen een deeltaak, in combinatie met het registreren van de inname en afzet en/of de bediening van machines. Dit leidt er vaak toe dat de daarmee belaste medewerker onvoldoende voorbereid zijn taak aanvangt/vervult. Een doeltreffende controle en juiste registratie zal daaronder lijden, met negatieve consequenties voor het bedrijf. De hieronder omschreven cursus geeft de acceptatiemedewerker de nodigde bagage voor het vervullen van deze (deel)taak binnen het groenrecyclingbedrijf.


Inhoud van de cursus

Wet- en regelgeving:

 • overheidsbeleid, wet- en regelgeving
 • toezicht en handhaving door de overheid, hoe hiermee om te gaan
 • vergunningenproblematiek

Controle en acceptatie:

 • groenafval en iepenhout
 • wat is controle en acceptatie
 • vooraanmeldingen en administratieve controle
 • fysieke controles
 • acceptatie of weigering
 • documenten en registratie

Gevaarlijke afvalstoffen en veiligheid:

 • gevaarlijk afval
 • wat is gevaarlijk afval en KCA/KGA
 • hoe gevaarlijk afval en KCA/KGA te herkennen
 • veiligheid tijdens controle en acceptatie
 • risicosituaties
 • veilig werken tijdens de acceptatieprocedures

Registratie:

 • groenafval, mest, iepenhout
 • doel van registratie en verslaglegging
 • omschrijvingsformulieren en begeleidingsdocumenten
 • PMV-meldingen
 • logboek
 • registratie en administratie van de afzet

Communicatie en samenwerking:

 • bejegening van handhavingspersoneel, lastige aanbieders en derden

Afronding en evaluatie:

 • toets
 • diploma-uitreiking
 • evaluatie

Vereist instroomniveau

Minimaal LBO, beheersing van de Nederlandse taal.


Cursusduur

2 dagen of 4 dagdelen/avonden. Indien gewenst/noodzakelijk kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal aanmelding en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Minimaal 4, maximaal 20 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.