Inhoud cursus ‘Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen’

 


Doelgroep

De cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen is bedoeld voor degenen medewerkers van op- en overslagbedrijven, expeditiebedrijven, distributiecentra en chemische bedrijven die betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke goederen.


Doel van de cursus

Deze cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen heeft als doel om de medewerkers die toezicht houden, en controles uitvoeren op het werken met gevaarlijke stoffen, op te leiden voor deze belangrijke taken. Deze cursus leert u gevaarlijke stoffen te herkennen, deze op de juiste wijze te etiketteren en verpakken, op een juiste manier op te slaan en daarbij risico’s te vermijden. Ook wordt geleerd hoe u dient te handelen in geval van een noodsituatie zoals brand of lekkage. Daarom wordt in deze cursus tevens aandacht besteed aan o.a. overheidsbeleid, natuurkunde, chemie, en (brand)veiligheid.


Inhoud van de cursus

 • begrippen gevaarlijke stoffen
 • overheidsbeleid- en taken
 • structuur van de wetgeving
 • REACH & GHS
 • natuurkunde en chemie
 • identificatie, inspectie, controle en acceptatie
 • gevaareigenschappen
 • meten
 • gezondheidsrisico’s
 • brand- en explosiegevaar
 • opslagproblematiek
 • etiketteren, inpakken, beladen
 • documentatie
 • uitrusting en bijzondere bepalingen t.a.v. vervoersmiddelen
 • PBM’s
 • veilig werken met gevaarlijke stoffen
 • incidentenbeheersing
 • opstellen actieplan
 • communicatie.

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal voldoende in voldoende mate te beheersen.


Cursusduur

3 dagen, waarbij de laatste dag bestaat uit praktijktraining met aansluitend examen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een geldig diploma uitgereikt (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

In-company.


Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 16 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.