Inhoud cursus ‘Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)’

Branches

Asbestsaneerders, woningbouwvereniging


Doelgroep

Medewerkers die gaan werken als asbestverwijderaar


Achtergrond

Het is wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben waaruit blijkt dat zij zijn opgeleid voor het verwijderen van asbest. Het werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels waaraan iedereen zich moet houden.


Inhoud van de cursus

Theorie:

 • wat is asbest?
 • veiligheidsaspecten bij een asbestsanering
 • veilig gebruik van gereedschap en apparaten
 • gezondheidsaspecten
 • adembeschermingsapparatuur
 • onderdrukmachines en beschermende kleding
 • inleiding werkplan en DTA
 • asbest herkenning
 • wetgeving
 • asbestsanering en de rol van de medewerkers

Praktijk:

 • decontaminatieprocedure
 • hanteren van adembeschermingsapparatuur
 • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • gebruik van onderdrukmachines
 • verpakken van asbest
 • aansluiten van het watermanagement systeem

Cursusduur

De DAV cursus voor nieuwe asbestsaneerders duurt 2 dagen waarbij de eerste dag vooral de basiskennis van asbest
wordt behandeld. Deze kennis is noodzakelijk om te begrijpen waar het probleem bij asbest ligt en waarom er veel wet- en regelgeving op dit gebied is geschreven. Examen duurt 1 dagdeel


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DAV’ conform de SC 520. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 3 jaar.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.