Inhoud cursus ‘Basisveiligheid VCA (BVCA)’ – code 95 U05-2


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCA*/**/P dient al het uitvoerend personeel te beschikken over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA). Ook steeds meer opdrachtgevers eisen dat het ingezette personeel over het VCA diploma beschikt.


Cursusduur

De cursus duurt 1 dag incl. examen.


Doelgroep

De medewerkers (veelal uitvoerende) die over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA) dienen te beschikken.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen en zijn werkzaamheden met inachtneming van de VCA eisen veilig uit te voeren.


Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus wordt de VCA theorie uitgelegd m.b.v. praktijkvoorbeelden.
De lesstof is conform de VCA eisen en -examencriteria. Onderwerpen zijn o.a.:

 • wetgeving en aansprakelijkheid
 • gevaren en ongevallen /algemene preventie
 • signalering en markering
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • gevaarlijke stoffen; herkennen en handelen
 • veiligheidsgedrag
 • noodsituaties
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • werken met elektriciteit
 • machines en gereedschappen
 • veilig hijsen en intern vervoer
 • veilig werken op hoogte
 • grond- en sloopwerken
 • lassen en branden
 • tillen en dragen

Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursusdag wordt afgesloten met digitaal examen bestaande uit 40 meerkeuze vragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Basisveiligheid VCA (10 jaar geldig).


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.