Inhoud cursus ‘Basisveiligheid VCA (BVCA)’


Doelgroep

De medewerkers (veelal uitvoerende) die over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA) dienen te beschikken.


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCA*/**/P dient
al het uitvoerend personeel te beschikken over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA). Ook steeds meer opdrachtgevers eisen dat het ingezette personeel over het VCA diploma beschikt.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen en zijn werkzaamheden met
inachtneming van de VCA eisen veilig uit te voeren.


Inhoud van de cursus

In de cursus wordt de VCA theorie uitgelegd m.b.v. praktijkvoorbeelden. De lesstof is uiteraard in overeenstemming met de VCA eisen en –examencriteria. Onderwerpen van de cursus zijn o.a.:

 • wetgeving en aansprakelijkheid
 • gevaren en ongevallen /algemene preventie
 • signalering en markering
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • gevaarlijke stoffen; herkennen en handelen
 • veiligheidsgedrag
 • noodsituaties
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • werken met elektriciteit
 • machines en gereedschappen
 • veilig hijsen en intern vervoer
 • veilig werken op hoogte
 • grond- en sloopwerken
 • lassen en branden
 • tillen en dragen

Cursusduur

De cursus duurt 1 dag incl. examen.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursusdag wordt afgesloten met digitaal examen bestaande uit 40 meerkeuze vragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Basisveiligheid VCA (10 jaar geldig).


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.


SOOB subsidie

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer. Veel bedrijven in de sector transport en logistiek zijn aangesloten bij SOOB, zij betalen de premie voor het fonds. Deze bedrijven mogen gebruik maken van
subsidies om mensen op te leiden binnen de branche. De subsidie dient aangevraagd te worden voordat de opleiding start.
Subsidie: € 100,00 p.p. voor 1 daagse cursus / € 150,00 p.p. voor 2 daagse cursus.


Cursusprijs

1 dag € 215,00 p.p. excl. btw / 2 dagen € 415,00 p.p. excl. btw
In company: prijs op aanvraag.