Inhoud cursus ‘Basisveiligheid VCA (BVCA)’

 


Doelgroep

Medewerkers (veelal uitvoerende) die over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA) dienen te beschikken.


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCA*/**/P dient al het uitvoerend personeel te beschikken over het diploma Basisveiligheid VCA (BVCA). Eveneens eisen opdrachtgevers in steeds meer gevallen dat het ingezette personeel over dit diploma beschikt.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen en zijn werkzaamheden met inachtneming van de VCA eisen veilig uit te voeren.


Inhoud van de cursus

In de cursus wordt de VCA theorie uitgelegd m.b.v. praktijkvoorbeelden. De lesstof is uiteraard in overeenstemming met de VCA eisen en –examencriteria. Onderwerpen van de cursus zijn o.a.:

 • wetgeving
 • gevaren en risico’s /algemene preventie
 • signalering en markering
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • herkennen gevaarlijke stoffen
 • gevaar eigenschappen
 • gezondheidsrisico’s bij stoffen
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • werken met elektriciteit
 • machines en gereedschappen
 • veilig hijsen en intern vervoer
 • veilig werken op hoogte
 • grond- en sloopwerken
 • lassen en branden
 • tillen en dragen

Vereist instroomniveau

Voor de Nederlandstalige VCA cursussen dient de deelnemer de Nederlandse taal in woord en geschrift redelijk te beheersen.


Cursusduur

1 dag met aan het einde van de dag digitaal meerkeuze examen.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De deelnemers leggen een digitaal meerkeuze examen af. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Basisveiligheid VCA (10 jaar geldig).


Cursusprijs

€ 199,00 p.p. excl. btw, incl.examen. Vanaf 8 personen kan deze cursus ook in-company georganiseerd worden, prijs op aanvraag.


CCV nascholingsuren

Deze cursus telt voor 7 nascholingsuren in het kader van code 95 (CCV). De registratiekosten bedragen € 22,50 p.p.