Inhoud cursus ‘Deskundig Asbest Acceptant (DAA)’

Branches

Grondbanken, bodemsanering bedrijven, baggerbedrijven, afvalrecycling- en puinverwerkingsbedrijven.


Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komt zoals medewerkers die betrokken zijn bij grondbankactiviteiten, bodemsanering, bouw- en sloop werkzaamheden of afvalrecycling.


Doel van de cursus

De deelnemer leert op een deskundige en veilige wijze asbesthoudende materialen te herkennen en op de juiste wijze om te gaan met de aangetroffen asbesthoudende materialen voor wat betreft werkwijze, verpakken, etiketteren, opslaan, afvoer, etc.


Inhoud van de cursus

Theorie:

 • wet- en regelgeving, werkwijze bevoegd gezag, sancties
 • aanbieding asbestverdachte of asbesthoudende materialen
 • soorten asbest, toepassingen, verschijningsvormen
 • kenmerken van asbestsoorten
 • hechtgebonden versus niet hechtgebonden
 • gezondheidsrisico’s en veiligheid waarborging
 • asbest in puin, grond of afvalstoffen op diverse afvalbeheervoorzieningen (bewerkings- , verwerkingsinrichting of brengvoorziening)
 • veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • controle in vrachten en na het storten c.q. aanbieding
 • verpakking en etikettering
 • gebruik fotoreportages asbestverdachte materialen.

Praktijk:

 • praktijkoefening herkenning asbest (monsters asbestverdacht/asbesthoudend materiaal)
 • berekening aanwezige hoeveelheid asbestverdachte materialen in partijen.

Cursusduur

1 dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van geïllustreerd cursusmateriaal, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijk bureau IBEX. Bij voldoende resultaat ontvangt men een landelijk erkend persoonscertificaat (10 jaar geldig).


Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.