Inhoud cursus ‘Keuren elektrische gereedschappen (NEN 3140)’

Achtergrond

Uit wettelijke en veiligheidsoverwegingen is het van belang dat het in gebruik zijnde elektrisch materieel tijdig wordt gekeurd. De wet schrijft voor, dat dit op zodanig gekozen tijdstippen geschiedt, dat de kans op lichaamsletsels en/of materiële schade zo klein mogelijk is. Een gangbare frequentie voor normaal gebruikt materieel is eenmaal per jaar. Deze praktijkcursus leert de deelnemers elektrisch materieel te keuren en registreren volgens de wettelijke voorschriften en de NEN-3140.


Doel van de cursus

De deelnemers leren elektrische handgereedschappen (‘waar een stekker aanzit’) op de juiste wijze te keuren, markeren, registreren en rapporteren.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte, gevolgd door een praktijkgedeelte. Tijdens het theorie gedeelte wordt aandacht besteed aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, soorten materieel, keuringstechnieken, keuringsmaterieel, markeringen en registratiemethoden. Tijdens het praktische gedeelte word geoefend in keuren van elektrisch materieel.


Vereist instroomniveau

N.v.t. (de deelnemers dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn).


Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop van de praktijkcursus goede diensten zal bewijzen.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met theorie- en praktijktoets. Bij succesvolle afronding ontvangt de deelnemer het certificaat Keurmeester elektrische gereedschappen NEN 341, geldigheidsduur 5 jaar.


Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 315,00 p.p. excl. btw