Inhoud cursus ‘Keuren ladders, trappen en rolsteigers (NEN 2484)’

 

Branches

Ondernemingen en instellingen waar ladders, trappen en rolsteigers worden ingezet.


Achtergrond

Uit wettelijke en veiligheidsoverwegingen is het van belang dat in gebruik zijnde ladders, trappen en rolsteigers tijdig wordt gekeurd. De wet schrijft voor, dat dit op zodanig gekozen tijdstippen geschiedt, dat de kans op lichaamsletsels en/of materiële schade zo klein mogelijk is. Een gangbare frequentie voor normaal gebruikt materieel is eenmaal per jaar. Deze praktijkcursus leert de deelnemers ladders, trappen en rolsteigers te keuren en registreren volgens de wettelijke voorschriften en de NEN-2484.


Doel van de cursus

De deelnemers leren ladders, trappen en rolsteigers op de juiste wijze te keuren, markeren, registreren en rapporteren.


Inhoud van de cursus

De praktijkcursus bestaat uit een theorie gedeelte, gevolgd door een praktijkgedeelte. Tijdens het theorie gedeelte wordt aandacht besteed aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, soorten materieel, keuringstechnieken, keuringsmaterieel, soorten ladders, trappen en rolsteigers, markeringen en registratiemethoden. Het praktijkgedeelte bestaat uit het in de praktijk keuren van ladders, trappen en rolsteigers . Tijdens het keuren treedt de docent corrigerend op en geeft aanwijzingen en tips.


Vereist instroomniveau

N.v.t. (de deelnemers dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn).


Cursusduur

één dagdeel.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop van de praktijkcursus goede diensten zal bewijzen. Tijdens de cursus wordt elektrisch materieel gekeurd.


Afronding van de cursus

De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding een certificaat (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Cursusprijs

€ 185,00 p.p. excl. btw.