Inhoud cursus ‘Operationeel medewerker saneringsprojecten’

 

Branches

Wegenbouw-, grondverzet- en andere ondernemingen, die droge, in situ- en/of natte saneringswerken (sanering van respectievelijk landbodem en waterbodem) voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en/of daarover directievoeren.


Doelgroep

Uitvoerend medewerkers op saneringswerken.


Achtergrond

De wet- en regelgeving impliceert dat uitvoerend personeel op saneringswerken over voldoende kennis en vaardigheden dienen te beschikken. De CROW-publicatie 132 stelt dat de uitvoerenden op saneringswerken voldoende kennis bezitten ten aanzien van het veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond, grondwater en waterbodem. De op saneringswerken betrekking hebbende norm (BRL 7000, met de bijbehorende protocollen) stellen eveneens het gevolgd hebben van de cursus “Werken in/met Verontreinigde Grond, Grondwater en Waterbodem” ofwel “Operationeel Medewerker Saneringswerken” voor uitvoerend medewerkers verplicht.


Doel van de cursus

De deelnemers beschikken na afronding van deze cursus over de voor uitvoerend medewerkers benodigde kennis en vaardigheden.


Inhoud van de cursus

  • inleiding wet- en regelgeving
  • begrippen en definities
  • inleiding veiligheidsklassen en veiligheidspakketten
  • benodigde maatregelen
  • veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • gebruik saneringskleding en adembescherming.

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.


Cursusduur

1 dagdeel.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Toets. Na succesvolle afronding van de toets ontvangt men een certificaat (5 jaar geldig).


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 18 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.