Inhoud cursus ‘Veilig werken met de bosmaaier’

Branches

Loon- en cultuurtechnische bedrijven, openbare werken.


Doelgroep

Medewerkers die moeten werken met bosmaaiers.


Achtergrond

Op grond van de Arbo-wet, het Burgerlijk Wetboek en in voorkomende gevallen bestekseisen, dient het personeel dat met de bosmaaier moet werken daarin vaardig te zijn. De werkgever dient dit te kunnen aantonen.


Doel van de cursus

De deelnemers leren vakbekwaam en veilig om te gaan met de bosmaaier.


Inhoud van de cursus

De cursusstof wordt door de docent zoveel mogelijk toegespitst op de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn, alsmede het niveau van de deelnemers.

Theorie:

  • wet- en regelgeving
  • soorten en typen bosmaaiers
  • technische uitvoering van de bosmaaier
  • controles
  • brandstof
  • onderscheid in groen
  • bediening van de bosmaaier
  • werken in openbare ruimten en langs wegen
  • persoonlijke veiligheid.

Praktijk:

  • oefeningen met de bosmaaier in verschillende soorten groen.

Cursusduur

1/2 dag.


Bijzonderheden

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van bosmaaier.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een praktische toets. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.


Organisatiemogelijkheden

In-company, individuele begeleiding.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.