Inhoud cursus ‘Veilig werken op hoogte en daken’

Branches

B&U-bouw, gespecialiseerde aanneming, dakbegroeningsbedrijven.

Doelgroep

Medewerkers die op daken en/of andere hooggelegen werkplekken moeten werken.

Achtergrond

De Arbo-wet stelt dat iedere medewerker die op hoogten boven 2,50 meter en/of gelegen (naast-)boven gevaarlijke situaties, daartoe doeltreffend geïnstrueerd dan wel opgeleid moet zijn. Met gevaarlijke situaties worden in deze gevallen onder andere bedoeld: openliggende krachtstroominstallaties/bekabeling, rijdend wegverkeer, in gebruik zijnde spoor- en tramrails, stromend oppervlaktewater, diep water, etc. De hieronder beschreven cursus leidt daartoe op.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het deelnemen aan deze cursus in staat de risico’s bij het werk op hoogte in te schatten, verantwoordelijkheden te onderkennen en de werkzaamheden veilig uit te voeren.


Inhoud van de cursus

  • wet- en regelgeving
  • personeelsverantwoordelijkheid
  • risico’s bij het werken op hoogte
  • veilige werkmethoden
  • preventie
  • veiligheidsvoorzieningen
  • juist gebruik van hulpmiddelen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusduur

1 dag. Indien gewenst/noodzakelijk kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop van de cursus goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat, waarop de cursusinhoud is vermeld.


Bijzonderheden

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van vorkheftruck of rechtruck.


Organisatiemogelijkheden

In-company, individuele begeleiding.


Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers per cursusgroep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.