Inhoud cursus ‘Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden (VILVCU)’

 


Doelgroep

Intercedenten en (operationeel) leidinggevenden die over het diploma VIL-VCU (Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU) dienen te beschikken.


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCU dienen de intercedenten en (operationeel) leidinggevenden te beschikken over het diploma VIL-VCU. Eveneens eisen inlenende opdrachtgevers in steeds meer gevallen dat de intercedenten en betrokken leidinggevenden over dit diploma beschikken.


Doel van de cursus

De VIL-VCU deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen, de werkzaamheden met inachtneming van de gelden veiligheidsrichtlijnen en VCA-eisen veilig uit te (laten) voeren, en de medewerkers daartoe te motiveren.


Inhoud van de cursus

In de cursus wordt de VIL-VCU theorie uitgelegd m.b.v. praktijkvoorbeelden. De lesstof is in overeenstemming met de VIL-VCU eisen en examencriteria.


Cursusduur

1 dag. Indien gewenst/noodzakelijk kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De deelnemers leggen een VIL-VCU examen af. Bij voldoende resultaat wordt een (10 jaar geldig) diploma uitgereikt.


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland, België en Duitsland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 20 deelnemers per cursusgroep.


Cursusprijs

€ 215,00 p.p. excl. btw