Inhoud cursus ‘Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden (VILVCU)’


Doelgroep

Intercedenten en (operationeel) leidinggevenden die over het diploma VIL-VCU (Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU) dienen te beschikken.


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCU dienen de intercedenten en (operationeel) leidinggevenden te beschikken over het diploma VIL-VCU. Eveneens eisen inlenende opdrachtgevers in steeds meer gevallen dat de intercedenten en betrokken leidinggevenden over dit diploma beschikken.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen, de werkzaamheden met inachtneming van de VCA eisen veilig uit te (laten) voeren, en de medewerkers daartoe te motiveren.


Inhoud van de cursus

De lesstof is conform de VCA eisen en -examencriteria. Onderwerpen zijn o.a.:

 • wetgeving
 • risico’s en preventie
 • ongevallenpreventie/ melden en registreren van ongevallen
 • veiligheidsbevordering door leidinggevenden
 • veiligheidsregels
 • taakrisicoanalyse
 • herkenning van gevaarlijke stoffen / gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
 • gevaar inschatting bij gevaarlijke stoffen
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • werkvergunningen
 • machines en gereedschappen
 • straling, asbest, elektriciteit en geluid als gevarenbronnen
 • veilig hijsen en intern vervoer
 • veilig werken op hoogte
 • ergonomie / veilig tillen en dragen
 • voorkom struikelen, uitglijden en verstappen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur

De cursus duurt 1 dag incl. examen.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursusdag wordt afgesloten met digitaal examen bestaande uit 70 meerkeuze vragen.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma VILVCU, (10 jaar geldig).


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.