Inhoud cursus ‘Keuren elektrische gereedschappen (NEN 3140)’

 

Branches

Ondernemingen en instellingen waar elektrische handgereedschappen en vast opgesteld elektrisch materieel wordt ingezet.


Achtergrond

Uit wettelijke en veiligheidsoverwegingen is het van belang dat het in gebruik zijnde elektrisch materieel tijdig wordt gekeurd. De wet schrijft voor, dat dit op zodanig gekozen tijdstippen geschiedt, dat de kans op lichaamsletsels en/of materiële schade zo klein mogelijk is. Een gangbare frequentie voor normaal gebruikt materieel is eenmaal per jaar. Deze praktijkcursus leert de deelnemers elektrisch materieel te keuren en registreren volgens de wettelijke voorschriften en de NEN-3140.


Doel van de cursus

De deelnemers leren elektrische handgereedschappen (‘waar een stekker aanzit’) op de juiste wijze te keuren, markeren, registreren en rapporteren.


Inhoud van de cursus

De praktijkcursus bestaat uit een theorie gedeelte, gevolgd door een praktijkgedeelte. Tijdens het theorie gedeelte wordt aandacht besteed aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, soorten materieel, keuringstechnieken, keuringsmaterieel, markeringen en registratiemethoden. Het praktijkgedeelte bestaat uit het in de praktijk keuren van elektrisch materieel. Tijdens het keuren treedt de docent corrigerend op, en geeft aanwijzingen en tips.


Vereist instroomniveau

N.v.t. (de deelnemers dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn).


Cursusduur

1 dag of twee dagdelen (avonden).


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop van de praktijkcursus goede diensten zal bewijzen. Tijdens de cursus wordt elektrisch materieel gekeurd.


Afronding van de cursus

De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van een beknopte toets een diploma (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company, individuele begeleiding.


Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 295,00 p.p. excl. btw