Inhoud cursus ‘Milieubewust werken op de bouwplaats’

 

Branches

B&U-bouwbedrijven, gespecialiseerde aannemingsbedrijven.


Doelgroep

Medewerkers op bouwplaatsen en degenen die belast zijn met werkvoorbereiding en leiding op de werken.


Achtergrond

Steeds meer moet op de bouwplaats worden gewerkt met aandacht voor het milieu. Het bouwbedrijf is daartoe wettelijk verplicht, maar ook leidt aandacht voor milieu tot kostenbesparingen. Met andere woorden: milieubewust werken levert geld op. De hieronder omschreven cursus leert de medewerkers op de bouwplaats wat milieubewust werken inhoudt, en wat dit betekent voor hun werkwijze.


Doel van de cursus

De deelnemer kan na het volgen van deze cursus (meer) weloverwogen handelen als manager/bedrijfsleider van de inrichting of het bedrijf.


Inhoud van de cursus

 • achtergronden van aandacht voor het milieu
 • wet- en regelgeving
 • milieubewustzijn als mogelijkheid voor kostenbesparingen op de bouwplaats
 • schadelijkheid van bouw- en renovatieafval voor het milieu en de eigen gezondheid
 • gevaarlijke stoffen op de bouw
 • afvalstoffenpreventie en hergebruik op de bouw
 • hygiëne en persoonlijke gezondheid
 • inzameling, recycling en hergebruik van bouw- en renovatieafval
 • inzameling en bestemmingen voor gevaarlijke afvalstoffen en KCA/KGA
 • gescheiden opslag en afvoer op de bouwplaats
 • milieuaspecten van bouwmaterialen in kaart gebracht.

Vereist instroomniveau

N.v.t.


Cursusduur

1 dag. Indien gewenst/noodzakelijk kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop van de cursus goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De deelnemers ontvangen na een toets een certificaat, waarop de inhoud van de cursus vermeld is.


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.