Inhoud cursus ‘Verkeersregelaar’

Doelgroep

Voor degene die beroepsmatig verkeersregelaar wil worden.


Doel van de cursus

De deelnemer wordt getraind op het vaardig en veilig regelen van verkeer ter voorbereiding op het landelijke verkeersregelaars examen.


Inhoud van de cursus

Theorie:

Tijdens de theorie leert u de deelnemer wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar inhoudt en welke verantwoording hij/zij draagt ten opzichte van het overige verkeer. De deelnemer leert de theorie over verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeer regelen.
De theorie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Wettelijke status
 • Aanstelling
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Regeling verkeersregelaars 2009
 • Verzekering

Praktijk:

De deelnemer leert op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het geven van een stopteken, waarna het steeds een graadje moeilijker wordt, totdat hij/zij uiteindelijk zelfstandig het verkeer kan regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een verkeersregelinstallatie (VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voorsorteervakken.
De praktijk bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Stopteken
 • Om- en om regeling
 • Verkeer regelen op een kleine kruising
 • Verkeer regelen op een grote kruising
 • Praktijkexamen

Afronding – examens

Het theorie-examen wordt aan het einde van de theoriecursus afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen. Aan het einde van de tweede praktijkdag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet hij/zij op een grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door instructeur en gedelegeerde van Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Nadat het examen met succes is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat met daarop een waarmerk van de Politie waaruit blijkt dat hij/zij de cursus met succes heeft afgerond. Dit certificaat heeft hij/zij onder andere nodig bij het aanvragen van de aanstellingspas. Dit kan op www.aanstellingspas.nl.


Vooropleiding en opleidingsniveau

Voor deelname aan de cursus Verkeersregelaar is geen specifieke vooropleiding vereist. Het opleidingsniveau wordt ingeschaald op MBO 2 niveau.


Cursusduur

De cursus Verkeersregelaar bestaat uit 1 dag theorie en 2 dagen praktijk. De theoriecursus wordt klassikaal verzorgd.
De praktijkcursus wordt verzorgd op de openbare weg.


Cursusprijs

Open inschrijving: € 595,00 p.p. excl. examenkosten à € 180,00 p.p.
Open inschriijvingsdata beschikbaar !

In company bij meerdere kandidaten: prijs op aanvraag.