Inhoud cursus ‘EHBO’ – U21-1


Branches

Transportbedrijven


Doelgroep

Beroepschauffeurs die moeten voldoen aan hun nascholing.


Doel

Veilig en effectief optreden bij incidenten/calamiteiten.

 • Constante verbetering van het bovengenoemd aspect proberen na te streven.
 • Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen.
 • Fysieke risico’s kunnen voorkomen.
 • Noodsituaties kunnen beoordelen.

Inhoud van de cursus

De cursus kent een theorie- en een praktijkgedeelte; Theorie onderwerpen;
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling
 • Ernstige uitwendige bloedingen.
 • Shock
 • Uitwendige wonden, Brandwonden, Kneuzing en verstuiking, Ontwrichting en botbreuken, Oogletsels, Vergiftiging, Elektriciteitsongevallen, Letsels door koude, Letsels door warmte, Het menselijk lichaam

Praktijk onderwerpen:

 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik AED

Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van het geïllustreerd cursusboek, dat na afloop tevens goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Na afloop ontvangt de cursist een certificaat.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company, individuele begeleiding.


Locatie

Locatiekeuze bij open inschrijving geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Groepsgrootte

Theorie: 16 deelnemers per docent. Praktijk: 8 deelnemers per docent.


CCV nascholingsuren

Deze cursus telt voor 7 nascholingsuren in het kader van code 95 (CCV).


Cursusprijs

Op aanvraag