Inhoud cursus ‘Wet Natuurbeheer (niv.3) ‘

niveau 3 : werkvoorbereider/bedrijfsleider bestendig beheer

Doelgroep

Werkvoorbereiders en de bedrijfsleiding van een organisatie. Deze personen zijn vaak niet betrokken bij de uitvoering, maar dienen te zorgen voor een correcte voorbereiding.


Doel van de cursus

Tijdens de cursus worden alle aspecten die voor werkvoorbereiders en leidinggevenden van belang zijn om te voldoen aan de gedragscode en de wet natuurbescherming behandeld. Belangrijk onderdeel van de cursus is het vervaardigen van een plan van aanpak. Hierbij dient de deelnemer rekening te houden met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en bepaalde richtlijnen.


Inhoud van de cursus

 • natuurwet- en regelgeving algemeen
 • Wet Natuurbescherming
 • vrijstellingen en ontheffingen
 • lijsten beschermde Europese soorten
 • lijst beschermde nationale soorten
 • provinciale vrijstellinglijst soorten
 • algemene zorgplicht
 • strafbaar- en aansprakelijkheden
 • uitvoering inventarisaties
 • instrumenten
 • opstellen plan van aanpak.

Vereist instroomniveau

MBO niveau 4. Ervaring in de praktijk van de wegwerkzaamheden is een pré.


Cursusduur

2 dagen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met examen bestaande uit 40 meerkeuze vragen en plan van aanpak maken. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt de deelnemer het certificaat Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, niveau: werkvoorbereider/ bedrijfsleider bestendig beheer (niv.3 BB), uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland (certificaat is 5 jaar geldig).


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.