Hercertificatie Wet natuurbescherming (niv.2)

Niveau 2: opzichter/uitvoerder bestendig beheer

Doelgroep

Leidinggevende medewerkers (uitvoerders) die voor hun werkzaamheden kennis moeten hebben over de inhoud van de Wet Natuurbescherming, en deze kennis moeten kunnen toepassen naar de praktijk van planning en uitvoering van beheertaken en waarvan hun huidige certificaat Flora- en faunawet binnenkort verloopt.


Achtergrond

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.
Regelgeving in gedragscodes en wetgeving wijzigen continue. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen. Middels het bijwonen van een hercertificering bijeenkomst worden deze zaken besproken en wordt daarmee het certificaat voor 3 jaar verlengd.


Inhoud cursus

Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers bijgeschoold over de wijzigingen die de wet natuurbescherming met zich heeft meegebracht en hoe dit invloed heeft op de werkzaamheden. Tevens worden praktijkervaringen van deelnemers besproken.


Vereist instroomniveau

De hercertificering bijeenkomst is toegankelijk voor deelnemers met een erkende certificering Flora- en faunawet / Wet natuurbescherming niveau 2 uitgegeven door Vereniging Stadswerk of AOC. Er wordt aan deelnemers gevraagd om kopie van het huidige certificaat van de certificerende instantie mee te nemen.


Cursusduur

3 uur.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Afronding van de cursus

Na deelname aan de bijeenkomst, ontvangt de deelnemer het certificaat Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, niveau: opzichter/uitvoerder bestendig beheer (niv.2 BB), uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland (certificaat is 3 jaar geldig).


Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 155,00 p.p. excl. btw.
Vanaf 7 personen kan deze cursus ook in company georganiseerd worden, prijs op aanvraag.