Inhoud cursus ‘Keuren hijsmiddelen en valbeveiliging (NEN 818 en NEN 361/363)’

 

Branches

Ondernemingen en instellingen waar gebruik wordt gemaakt van hijsmiddelen en persoonlijk valbeveiliging.


Doelgroep

Medewerkers die belast zijn/worden met het onderhouden en/of keuren van hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging.


Achtergrond

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van hijsmiddelen en valbeveiligingsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze training worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).


Doel van de cursus

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging: hijskettingen, staalkabels, hijsbanden volgens de norm NEN 818. Persoonlijke valbeveiliging: harnasgordels volgens EN 361 en valbeveiligingssystemen volgens EN 363. De deelnemers leren de hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging op de juiste wijze te keuren.


Inhoud van de cursus

  • wetgeving, ARBO-wet
  • soorten hijsmiddelen en valbeveiliging
  • materiaalsoorten
  • constructief inzicht
  • uitvoeren keuringen
  • afkeurcriteria
  • toepassing checklisten

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.


Cursusduur

1 dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Toets. Na succesvolle afronding ontvangt men een certificaat (5 jaar geldig).


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in company.


Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.