Inhoud cursus ‘Manager verkeersmaatregelen BRL 9101


Achtergrond

De Verkeersmanager Verkeersmaatregelen is verantwoordelijk voor het ontwerpen en opstellen van verkeersplannen. Daarnaast houdt hij toezicht op werkzaamheden in het kader van toepassen-, aanbrengen-, in stand houden-, verwijderen- en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Dit in nauwe samenwerking met uitvoerende Vakman Verkeersmaatregelen en opdrachtgevers/wegbeheerder.


Inhoud van de cursus

Onderwerpen zijn o.a.

  • Algemene introductie
  • Wegen en verkeersveiligheid
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Verkeerswetgeving
  • ARBO, risico en veiligheid
  • Afzettingen algemeen
  • Afzettingen publicatie CROW 96a autosnelwegen
  • Afzettingen publicatie CROW 96b niet-autosnelwegen
  • Controle, onderhoud en instructie.

Cursusduur

2 dagen met aan het einde van de 2e dag examen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een examen (afgenomen door St. Infra Kwaliteit). Het examen bestaat uit meerkeuze vragen en cases. Als beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten ontvangen de deelnemers een (3 jaar geldig) diploma afgegeven door St. Infra Kwaliteit.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company, individuele begeleiding.


Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 495,00 p.p. excl. btw.