Inhoud cursus ‘Vakman verkeersmaatregelen BRL 9101


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat de juiste verkeersmaatregelen te ontwerpen en voor te bereiden uitgaande van de wegsituatie, het verkeersaanbod, specifieke knelpunten t.a.v. doorstroming en weggebruik door hulpverleningsdiensten enz.


Inhoud van de cursus

* 96a en 96b * afzettingsmethoden * afzettingsmiddelen * ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase * acties in voorbereiding- en ontwerpfase * maatvoeringen * uitvoering van rijdende afzettingen, stationaire afzettingen, kortdurende werkzaamheden * omleidingen * problemen m.b.t. de afzetting en wegwerken.


Achtergrond
Met het oog op het voorkómen van verkeersongelukken, letsels bij wegwerkers en verkeersdeelnemers én de doorstroming van het wegverkeer, is het belangrijk dat de verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerken op de juiste wijze worden geplaatst, in stand worden gehouden, en worden verwijderd. Ook de ontwerp- en voorbereidingsfase is daarbij belangrijk. Deze cursus gaat in op de optimale c.q. voorgeschreven wijze bij de uitvoering van verkeersmaatregelen. De CROW richtlijnen 96a en 96b gelden daarbij als achtergrond.


Vereist instroomniveau

Basiscursus Veilig werken aan wegen of gelijkwaardig (niet ouder dan 5 jaar), danwel minimaal 4 jaar aantoonbaar ervaring met werken aan of langs openbare wegen. De deelnemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Ervaring in de praktijk van de wegwerkzaamheden is een voordeel.


Cursusduur

1,5 dag met aan het einde van de dag examen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen bestaande uit 30 meerkeuze vragen & 5 cases. Beide modules dienen met een voldoende te worden afgesloten. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat Vakman Verkeersmaatregelen BLR 9101 (3 jaar geldig) verstrekt, uitgegeven door St. Infra Kwaliteit.


Code 95
Deelname aan de cursus Vakman Verkeersmaatregelen kan bij CCV worden geregistreerd (7 nascholingsuren).


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal aanmelding en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Open inschrijving: € 345,00 p.p. excl. btw.

In company: op aanvraag.