Inhoud cursus ‘Vakman TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen BRL 9101)’ (code U37-1)


Achtergrond

Met het oog op het voorkómen van verkeersongelukken, letsels bij wegwerkers en verkeersdeelnemers én de doorstroming van het wegverkeer, is het belangrijk dat de verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerken op de juiste wijze worden geplaatst, in stand worden gehouden, en worden verwijderd. Ook de ontwerp- en voorbereidingsfase is daarbij belangrijk. Deze cursus gaat in op de optimale c.q. voorgeschreven wijze bij de uitvoering van verkeersmaatregelen.
De CROW richtlijnen 96a en 96b gelden daarbij als achtergrond.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat de juiste verkeersmaatregelen te ontwerpen en voor te bereiden, uitgaande van de wegsituatie, het verkeersaanbod, specifieke knelpunten t.a.v. doorstroming en het weggebruik door hulpverleningsdiensten enz.


Vereist instroomniveau

Basiscursus Veilig werken aan wegen of gelijkwaardig (niet ouder dan 5 jaar), dan wel minimaal 4 jaar aantoonbaar ervaring met werken aan of langs openbare wegen. De deelnemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Ervaring in de praktijk van de wegwerkzaamheden is een voordeel.


Inhoud van de cursus

Onderwerpen zijn o.a.

  • 96a en 96b
  • afzettingsmethoden
  • afzettingsmiddelen
  • ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase
  • acties in voorbereiding- en ontwerpfase
  • maatvoeringen
  • uitvoering van rijdende afzettingen, stationaire afzettingen, kortdurende werkzaamheden
  • omleidingen
  • problemen m.b.t. de afzetting en wegwerken.

Cursusduur

2 dagen met examen aan het einde van de 2e dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding – examen

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen bestaande uit 30 meerkeuze vragen & 5 casussen.
Beide modules dienen met een voldoende te worden afgesloten. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat Vakman tijdelijke verkeersmaatregelen BLR 9101 (3 jaar geldig) verstrekt. Uitgegeven door Stichting Infra Kwaliteit.


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.


Deze cursus is erkend voor BRL 9101