SCM is uw partner in veilig en verantwoord ondernemen

Volkomen terecht wordt de rol van Arbo en Veiligheid steeds belangrijker.

De veiligheid van uw medewerkers staat voorop en de waarde van de gezondheid van uw medewerkers is niet in geld uit te drukken.

Wel in geld uit te drukken zijn de kosten van verzuim of een ongeval in de vorm van arbeidsongeschiktheid, medische behandelingen, vervanging van zieke medewerkers, schadeclaims en boetes.

Ook de reputatie van uw bedrijf kan een gevoelige deuk oplopen bij een incident.

Wij helpen u om te ondernemen met zo klein mogelijk kans op incidenten en ongevallen. Risico-analyse, ongevallen preventie en doelmatige instructie kunnen u veel geld besparen.

Wij ondersteunen u met:

  • Arbohandboek
  • Bedrijfsnoodplan
  • Ongevalonderzoek en preventieadvies
  • RI&E met plan van aanpak
  • Veiligheids- gezondheids- en milieuplannen (VGM-plan)
  • Werkplekinspecties en projectcontroles
  • Veiligheidsdoorlichting, – advisering, -trainingen