Het elimineren van risico’s begint bij het kennen van risico’s

Risicobeheersing is van wezenlijk belang om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Arbeidsongevallen, milieuschade, eventuele daaropvolgende boetes, maar ook faalkosten of klantontevredenheid leiden tot een lager bedrijfsresultaat.

Pas als u deze risico’s in kaart hebt gebracht, kunt u effectieve maatregelen treffen om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), VCA (veiligheid en gezondheid) en ISO 45001 (arbo), bieden daartoe een kapstok. Onderdeel daarvan zijn risicoanalyses en inventarisaties.

SCM voert vaak uit:

  • RI&E’s (arbo en/of milieu)
  • Afvalstofanalyse / afvalreductieplan
  • Bodemrisico-checklist (BRCL)
  • Brandveiligheidsonderzoek
  • Onderzoek externe veiligheidsrisico’s
  • Werkplekinspecties