Inhoud cursus ‘Acceptatie en registratie van groenafval’

Doelgroep

Medewerkers die met het beheer van de groenrecycling/composteerinrichting belast zijn (of beoogd zijn voor deze functie).


Achtergrond

Voor een adequate bewerking van groenafval dient een juiste controle-, acceptatie- en registratieprocedure in acht te worden genomen. Ook de communicatie naar derden is van belang. Voor de daarmee belaste medewerkers behelzen deze werkzaamheden in het algemeen een deeltaak, in combinatie met het registreren van de inname en afzet en/of de bediening van machines. Dit leidt er vaak toe dat de daarmee belaste medewerker onvoldoende voorbereid zijn taak aanvangt/vervult. Een doeltreffende controle en juiste registratie zal daaronder lijden, met negatieve consequenties voor het bedrijf.


Doel van de cursus

Voor een adequate bewerking van groenafval dient een juiste controle-, acceptatie- en registratieprocedure in acht te worden genomen. Ook de communicatie naar derden is van belang. Voor de daarmee belaste medewerkers behelzen deze werkzaamheden in het algemeen een deeltaak, in combinatie met het registreren van de inname en afzet en/of de bediening van machines. Dit leidt er vaak toe dat de daarmee belaste medewerker onvoldoende voorbereid zijn taak aanvangt/vervult. Een doeltreffende controle en juiste registratie zal daaronder lijden, met negatieve consequenties voor het bedrijf.


Inhoud van de cursus

Wet- en regelgeving:
* overheidsbeleid, wet- en regelgeving

Controle en acceptatie:
* groenafval en iepenhout
* wat is controle en acceptatie
* vooraanmeldingen en administratieve controle
* fysieke controles
* acceptatie of weigering
* documenten en registratie.

Gevaarlijke afvalstoffen en veiligheid:
* gevaarlijk afval
* wat is gevaarlijk afval
* hoe gevaarlijk afval te herkennen
* veiligheid tijdens controle en acceptatie
* risicosituaties
* veilig werken tijdens de acceptatieprocedures.

Registratie:
* groenafval, mest, iepenhout
* doel van registratie en verslaglegging
* omschrijvingsformulieren en begeleidingsdocumenten
* registratie en administratie van de afzet.

Communicatie en samenwerking:
* bejegening van handhavingspersoneel, lastige aanbieders en derden.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.


Organisatiemogelijkheden

In-company.


Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.