Inhoud cursus ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst‘ (code 95 U038-1)

SCM Diensten is gecertificeerd door CROW en voldoet aan de ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’.
Het CROW-certificaat staat garant voor kwaliteit voor de inhoud van de opleiding en inzet trainers. De erkenning is herkenbaar aan het beeldmerk ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)’.


Doel van de cursus

De deelnemer leert de basiskennis en vaardigheden om m.b.v. strooi- en ploegmaterieel op adequate, veilige en verantwoorde wijze de door sneeuw en ijzel veroorzaakte gladheid op de wegen te bestrijden.


Inhoud van de cursus

Theorie:

 • rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • communicatie, afspraken en samenwerking
 • Arbowet, rechten en plichten
 • gladheid
 • strooiers en sproeiers
 • strooi- en dooimiddelen
 • wijze van strooien; strooiroutes en prioriteiten.
 • laden en lossen van de strooier
 • strooiers en aandrijvingen
 • sneeuwploegen / sneeuwborstels
 • onderhoud van materieel

Praktijk:

 • opbouw strooiers en ploegen
 • strooien in de praktijk
 • laden en lossen van de strooier
 • strooiers en aandrijvingen
 • sneeuwploegen / sneeuwborstels
 • onderhoud van materieel
 • strooi- en ploegactie

Cursusduur

1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding/examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. De theorietoets bestaat uit 15 meerkeuze vragen. Tijdens het praktijkgedeelte worden de competenties nagegaan. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen wordt een pasje (voorzien van pasfoto) uitgereikt met beeldmerk van CROW. Het pasje heeft geldigheidsduur van 5 jaar.


Groepsgrootte

max. 12 deelnemers per groep.


Bijzonderheden

Opdrachtgever zorgt voor praktijkmaterieel t.b.v. praktijkgedeelte.
Per 4 deelnemers is een strooimachine en sneeuwploeg nodig.


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.


Cursusprijs

De cursus wordt enkel op locatie van opdrachtgever uitgevoerd: prijs op aanvraag.