Inhoud cursus ‘Veilig werken langs wegen’ (code 95 U37-1)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zowel leidinggevend- als uitvoerend personeel die binnen hun functie te maken hebben met het werken langs wegen.


Achtergrond

Wegenwerkers, straatmakers en anderen (hoveniers, boomverzorgers, maaiploegen, rioolreiniging personeel) die werkzaamheden langs openbare wegen uitvoeren, lopen een zeer groot risico. Het verkeer raast veelal op kleine afstand langs de wegwerkers. Met regelmaat valt in de krant te lezen dat een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Deze cursus maakt de wegwerkers bewust van de arbeidsrisico’s en geeft mogelijkheden tot het verbeteren van de veiligheid in hun werksituatie.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties tijdens de werkuitvoering te herkennen en de werkzaamheden veilig uit te voeren.


Inhoud van de cursus

De inhoud is conform CROW 96A/B praktijkrichtlijnen

Theorie:

  • Arbo wet- en regelgeving
  • veiligheidsmaatregelen bij incidenten
  • veiligheidskleding en gebruik PBM’s
  • omgaan met weggebruikers
  • wegwerken op autosnelwegen (96A) en niet-autosnelwegen (96B)
  • afzettingsmethoden- en middelen
  • uitvoering van rijdende afzettingen, stationaire afzettingen, kortdurende werkzaamheden
  • problemen m.b.t. de afzetting en wegwerken.

Praktijk:

  • afzetten van een veilige werkruimte
  • toepassen van veiligheid

Cursusduur

1 dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt een pasje uitgereikt (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

In company.


Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers per cursusgroep.


Code 95

Deze cursus telt voor 7 (theorie) nascholingsuren in het kader van code 95.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.