Inhoud cursus ‘DLP conform CROW 400 ‘

Branches

Wegenbouw-, grondverzet- en andere ondernemingen, die droge, in situ- en/of natte saneringswerken (sanering van respectievelijk landbodem en waterbodem) voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en/of daarover directievoeren.


Doelgroep

Leidinggevenden op saneringswerken.


Achtergrond

De DLP begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodemgerelateerd).
De DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren na afstemming met de veiligheidskundige.
De DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse ‘Oranje’ tot en met de klasse ‘Rood niet vluchtig’ nauw samen met de middelbare of hogere veiligheidskundige (MVK/ HVK). De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
Hierbij is het van belang dat de DLP medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren.


Doel van de cursus

De deelnemer beschikt na afronding van deze cursus over de kennis en vaardigheden voor het leidinggeven op saneringswerken.


Inhoud van de cursus

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren
  • Maatregelen praktisch toepassen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen
  • V&G-plannen
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer
  • Asbest herkennen
  • De rol van DLP-er in de praktijk.

De inhoud is conform de gestelde eind- en toetstermen CROW publicatie 400


Vereist instroomniveau

De deelnemer dient ervaring te hebben opgedaan met GWW-werken, alsmede de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.


Cursusduur

2 dagen


Cursusmateriaal

De CROW 400 geldt als uitgangspunt. Wij kunnen deze voor u bestellen à € 109,00 excl. verzendkosten en btw. Daarnaast wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding/examen

De cursus wordt afgerond met een theorie examen vanuit CROW 400. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het SCM opleidingscertificaat DLP conform CROW 400 (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving en in company.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.