Inhoud cursus ‘Depothouder klein chemisch- en gevaarlijke afvalstoffen’

Branches

Alle branches.


Doelgroep

Medewerkers met een leidinggevende- en acceptatiefunctie in klein chemisch en gevaarlijke (afval)stoffen depot.


Achtergrond

De cursus depothouder KCA/KGA leert de deelnemer een actieplan op te stellen en uit te voeren inzake de handelwijze met gevaarlijke stoffen in het depot. Hij leert de afvalstoffen te inventariseren en te vertalen naar gevaaraspecten, de ingenomen stoffen op te slaan en te registreren. Daarnaast leert hij het contact te onderhouden met aanbieders, inzamelaars, vervoerders, en medewerkers van toezichthoudende en externe instanties, alsmede het eigen personeel en derden te informeren en instrueren inzake de handelwijze met gevaarlijke (afval)stoffen.


Doel van de cursus

De deelnemer leren hoe ze op een veilige manier klein chemisch- en gevaarlijk afval op het KCA/KGA depot moeten inzamelen en opslaan.


Inhoud van de cursus

Theorie:

  • proces- en stoffenkennis gevaarlijke (afval)stoffen
  • beschrijving en risicobeoordeling van gevaarlijke (afval)stoffen
  • registratie, archivering, documentatie en meldingen
  • waarborging veiligheid in en bij het depot (PBM’s, veiligheidsvoorzieningen, EHBO middelen)
  • opstellen van een actieplan “handelwijze bij probleemstoffen”
  • instrueren van personeel en derden
  • voorbereiding en handelwijze in geval van calamiteiten
  • communicatieve aspecten

Praktijk:

  • bezoek aan een KCA depot voor het beoordelen van de veiligheid op dit depot.

Vereist instroomniveau

Door opleiding en/of ervaring verkregen MBO niveau. Ervaring als medewerker inzamelen klein chemisch- en gevaarlijke afvalstoffen.


Cursusduur

2 dagen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt hij het certificaat ‘depothouder klein chemisch- en gevaarlijke afvalstoffen (5 jaar geldig).


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.