Inhoud cursus ‘Medewerker inzameling kca & gevaarlijke afvalstoffen’

Branches

Alle branches.


Doelgroep

Het uitvoerend en begeleidend personeel van de inzamel- en opslagdepots t.b.v. verbrandingsinstallaties, afvaloverslagstations, brengvoorzieningen, milieuparken, mobiele inzamelstations, recyclingbedrijven.


Achtergrond

Op milieustraten, stortplaatsen ,verbrandingsinstallaties, afvaloverslagstations en recyclingbedrijven wordt KCA aangeboden,
of wordt dit door het controlerend- en verwerkend personeel aangetroffen in de te controleren vrachten. Dat KCA moet op de geëigende wijze worden verpakt, opgeslagen en afgevoerd. Deze cursus is ook geschikt voor het accepteren, controleren en beheren van klein gevaarlijk afval in het bedrijfsleven.


Doel van de cursus

De deelnemer kan na het volgen van deze cursus op verantwoorde wijze omgaan met KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen. De deelnemer kan dit afval als zodanig herkennen, weet hoe het verpakt moet worden, kan de veiligheidsvoorschriften naleven, en kan dien aangaand aanbieders en belanghebbende derden voorlichten.


Inhoud van de cursus

Theorie

  • wat zijn afvalstoffen en wat is gevaarlijk afval
  • inleiding wet- en regelgeving
  • herkomst en bestemmingen, inzamel- en verwerkingsmethoden
  • inleiding natuurkunde en chemie
  • categorie-indelingen
  • opslag en beheer, afvoer en registratie
  • controle op KCA
  • gevaareigenschappen en voorzorgsmaatregelen
  • veiligheidsvoorzieningen en beschermings-middelen.

Praktijk

  • bezoek aan afvaldepot onder begeleiding van een ter zake kundige docent.

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal voldoende in voldoende mate te beheersen.


Cursusduur

2 dagen. Indien gewenst kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt (5 jaar geldig).


Organisatiemogelijkheden

in-company.


Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.