Inhoud cursus ‘Asbestherkenning in grond en puin’

Branches

Grondbanken, bodemsanering bedrijven, baggerbedrijven, bouw- en sloopafval bedrijven.


Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen, zoals medewerkers die betrokken zijn bij bodemsanering, grondbankactiviteiten, sloop- en renovatie werkzaamheden in de bouw.


Doel van de cursus

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om asbestverdacht materiaal te herkennen en om op de juiste wijze
om te gaan met de aangetroffen asbestverdachte materialen.


Inhoud van de cursus

Theorie:

  • wat is asbest ?
  • wet- en regelgeving
  • herkomst van asbest in partijen
  • onderzoeksmethoden
  • gezondheidsrisico’s
  • materiaalherkenning: asbestsoorten (NEN 5896), asbesthoudende materialen, herkomst van asbesthoudende materialen
  • berekenen aanwezige hoeveelheid asbestverdachte materialen in partijen
  • veiligheidsmaatregelen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijk:

  • herkennen asbesthoudende materialen (in grond, baggerspecie, puin of bouwwerken)

Cursusduur

1 dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van geïllustreerd materiaal dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Asbestherkenning in grond en puin (5 jaar geldig).


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag