Inhoud cursus ‘Cursus EHBO/BHV met code 95’ (U21-1)

Branches

Transportbedrijven.


Doelgroep

Beroepschauffeurs die moeten voldoen aan hun nascholing in het kader van code 95.


Achtergrond

Ingevolge de Arbowet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie dient minimaal één BHV’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekening houdend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelsleden op te leiden tot BHV ’er. De hieronder beschreven basisopleiding is bedoeld om de deelnemers in zo kort mogelijke tijd in te wijden in de BHV materie, waarin ook aandacht wordt geschonken aan gebruik van AED. Het gebruik van een AED kan in gevallen van een hartstilstand levensreddend zijn. De overlevingskans wordt door gebruik van de AED met verhoogd 60%.


Doel van de cursus

 • Veilig en effectief optreden bij incidenten/calamiteiten.
 • Fysieke risico’s kunnen voorkomen.
 • Noodsituaties kunnen beoordelen.

Inhoud van de cursus

De cursus kent een theorie- en praktijkgedeelte;

Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden, brandwonden, kneuzing en verstuiking, ontwrichting en botbreuken, oogletsels, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, letsels door koude en warmte.

Praktijk onderwerpen tijdens de les;

 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik AED
 • Beperken en bestrijden van een beginnende brand. PBM en de toepassingsgebieden.

Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

Tijdens deze opleiding geldt het cursusboek bedrijfshulpverlener of Oranje kruis als leidraad.


Afronding van de cursus

Gedurende de dag worden competentietoetsen afgenomen voor de praktijkvaardigheden. Als de deelnemer competent wordt verklaard, ontvangt de deelnemer het herhalingscertificaat EHBO/BHV.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Max. 8 deelnemers.


Code 95

Deze cursus telt voor 7 nascholingsuren in het kader van code 95.