Inhoud cursus ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlener’

Branches

Alle branches, overheidsdiensten en geïnstitutionaliseerde zorg.


Doelgroep

Medewerkers die belast worden met de taak van BHV ’er.


Achtergrond

Ingevolge de Arbo-wet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie dient minimaal één BHV ’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekening houdend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelleden op te leiden tot BHV ’er. De hieronder beschreven basisopleiding is bedoeld om de deelnemers in zo kort mogelijke tijd in te wijden in de BHV materie, waarin ook aandacht wordt geschonken aan gebruik van AED. Het gebruik van een AED kan in gevallen van een hartstilstand levensreddend zijn. De overlevingskans wordt door gebruik van de AED met verhoogd 60 %.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze basisopleiding in staat beginnende branden te blussen, een ontruiming voor te bereiden c.q. te begeleiden, contact te onderhouden met externe hulpverleningsdiensten, en levensreddende handelingen te verrichten.


Inhoud van de cursus

De basisopleiding opleiding kent een theorie- en een praktijkgedeelte, en bestaat in grote lijnen uit de onderdelen calamiteitenbestrijding, ontruiming, brandbestrijding, eerste hulp, reanimatie, gebruik AED.


Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.


Cursusduur

2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur


Cursusmateriaal

Tijdens deze basisopleiding wordt gebruik gemaakt van het geïllustreerd cursusboek basisopleiding bedrijfshulpverlener, dat na afloop tevens goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Elke cursusdag wordt afgesloten met 30 meerkeuze vragen. Gedurende de dag worden competentietoetsen afgenomen voor de praktijkvaardigheden. Als de deelnemer beide cursusdagen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt hij/zij een landelijk erkend (NIBHV) diploma en beschikt daarmee over de kwalificatie bedrijfshulpverlener.


Locatie van de cursus

Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 315,00 p.p. excl. btw