Inhoud cursus ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlener’ (BHV)

Cursusduur

2 dagen


Doelgroep

Medewerkers die belast worden met de taak van BHV ’er.


Achtergrond

Ingevolge de Arbowet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie dient minimaal één BHV’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekeninghoudend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelsleden op te leiden tot BHV ’er. BHV’ers zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Bhv’ers zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen tot dat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze basisopleiding in staat beginnende branden te blussen, een ontruiming voor te bereiden c.q. te begeleiden, contact te onderhouden met externe hulpverleningsdiensten, en levensreddende handelingen te verrichten.


Inhoud van de cursus

De basisopleiding opleiding kent een theorie- en een praktijkgedeelte.

De module brandbestrijding en ontruiming uit;
– inzetmogelijkheden bhv bij brand en ontruiming
– brand en oorzaken
– bhv taak bij brand
– voorbereiding bij ontruiming

De module eerste hulp bestaat uit de onderdelen;
– uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp
– (brand)wonden, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken
– beoordelen slachtoffer bij spoedeisende hulp
– reanimeren
– gebruik aed
– overige spoedeisende eerste hulp (shock, beroerte, epileptische aanval, diabetici, hersenletsel)


Cursusmateriaal

De deelnemer ontvangt voorafgaand aan de opleiding het lesboek basisopleiding bedrijfshulpverlener, zodat voorbereiding mogelijk is. Het lesboek zal na afloop tevens goede diensten bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Elke cursusdag wordt afgesloten met 30 meerkeuze vragen. Gedurende de dag worden competentietoetsen afgenomen voor de praktijkvaardigheden. Als de deelnemer beide cursusdagen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt de deelnemer het BHV diploma en beschikt daarmee over de kwalificatie bedrijfshulpverlener.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 9 deelnemers per groep.