Inhoud cursus ‘Basisopleiding bedrijfshulpverlener’ (BHV)

Doelgroep

Medewerkers die belast worden met de taak van BHV ’er.


Achtergrond

Ingevolge de Arbowet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie dient minimaal één BHV’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekening houdend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelsleden op te leiden tot BHV ’er. De hieronder beschreven basisopleiding is bedoeld om de deelnemers in zo kort mogelijke tijd in te wijden in de BHV materie, waarin ook aandacht wordt geschonken aan gebruik van AED. Het gebruik van een AED kan in gevallen van een hartstilstand levensreddend zijn. De overlevingskans wordt door gebruik van de AED met verhoogd 60%.


Doel van de cursus

De deelnemer is na het volgen van deze basisopleiding in staat beginnende branden te blussen, een ontruiming voor te bereiden c.q. te begeleiden, contact te onderhouden met externe hulpverleningsdiensten, en levensreddende handelingen te verrichten.


Inhoud van de cursus

De basisopleiding opleiding kent een theorie- en een praktijkgedeelte, en bestaat in grote lijnen uit de onderdelen calamiteitenbestrijding, ontruiming, brandbestrijding, eerste hulp, reanimatie, gebruik AED.


Cursusduur

2 dagen


Cursusmateriaal

Tijdens deze basisopleiding wordt gebruik gemaakt van het geïllustreerd cursusboek basisopleiding bedrijfshulpverlener, dat na afloop tevens goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Elke cursusdag wordt afgesloten met 30 meerkeuze vragen. Gedurende de dag worden competentietoetsen afgenomen voor de praktijkvaardigheden. Als de deelnemer beide cursusdagen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt de deelnemer het BHV diploma en beschikt daarmee over de kwalificatie bedrijfshulpverlener.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 9 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 360,00 p.p. excl. btw