Inhoud cursus ‘Herhalingstraining bedrijfshulpverlening’ (BHV)

Doelgroep

Medewerkers die belast zijn met de taak van BHV ’er.


Achtergrond

Ingevolge de Arbowet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie dient minimaal één BHV ’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekening houdend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelsleden op te leiden tot BHV’er. Door regelmatige training blijven BHV’ers in staat om de BHV-taken te vervullen. De hieronder beschreven herhalingstraining is bedoeld om de benodigde BHV-vaardigheden van de deelnemers op peil te houden, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan AED. Het gebruik van een AED kan in gevallen van een hartstilstand levensreddend zijn. De overlevingskans wordt door gebruik van de AED met verhoogd 60 %.


Doel van de cursus

Het bijhouden van de vaardigheden en inzetbaarheid van de BHV ’er.


Inhoud van de cursus

In de herhalingstraining BHV wordt de theorie m.b.t. calamiteitenbestrijding, ontruiming, brandbestrijding, eerste hulp, reanimatie en gebruik AED opgefrist en zo nodig geactualiseerd naar gewijzigde technieken en regelgeving.


Vereist instroomniveau

Basisopleiding BHV.


Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

Tijdens de herhalingstraining wordt het lesboek basisopleiding Bedrijfshulpverlening als leidraad gebruikt.


Afronding

Gedurende de dag worden competentietoetsen afgenomen voor de praktijkvaardigheden. Als de deelnemer competent wordt verklaard, ontvangt de deelnemer het herhalingscertificaat BHV.


Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers per groep


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company.


Cursusprijs

€ 215,00 p.p. excl. btw.
Vanaf 8 personen kan deze cursus ook in-company georganiseerd worden, prijs op aanvraag.