Inhoud cursus ‘Herhalingstraining bedrijfshulpverlening’

Branches

Alle branches, overheidsdiensten en geïnstitutionaliseerde zorg (alle organisaties met personeel op de loonlijst).


Doelgroep

Medewerkers die belast zijn met de taak van BHV ’er.


Achtergrond

Ingevolge de Arbo-wet dienen organisaties te beschikken over bedrijfshulpverleners. In iedere vestiging en op iedere locatie
dient minimaal één BHV ’er aanwezig te zijn. Overigens is het verstandig, rekening houdend met verlofdagen, ziektes, e.d., meerdere personeelsleden op te leiden tot BHV’er. Door regelmatige training blijven BHV’ers in staat om de BHV-taken te vervullen. De hieronder beschreven herhalingstraining is bedoeld om de benodigde BHV-vaardigheden van de deelnemers
op peil te houden, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan AED. Het gebruik van een AED kan in gevallen van een hartstilstand levensreddend zijn. De overlevingskans wordt door gebruik van de AED met verhoogd 60 %.


Doel van de cursus

Het bijhouden van de vaardigheden en inzetbaarheid van de BHV ’er.


Inhoud van de cursus

In de herhalingstraining BHV wordt de theorie m.b.t. calamiteitenbestrijding, ontruiming, brandbestrijding, eerste hulp,
reanimatie en gebruik AED opgefrist en zo nodig geactualiseerd naar gewijzigde technieken en regelgeving.


Vereist instroomniveau

Basisopleiding BHV.


Cursusduur

1 dag van 09.00 tot 16.00 uur.


Cursusmateriaal

Tijdens de herhalingstraining wordt het lesboek basisopleiding Bedrijfshulpverlening als leidraad gebruikt.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

€ 185,00 p.p. excl. btw.
Vanaf 8 personen kan deze cursus ook in-company georganiseerd worden, prijs op aanvraag.