Inhoud cursus ‘Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)’

 


Doelgroep

Leidinggevenden en andere medewerkers die over het diploma Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) dienen te beschikken.


Achtergrond

Vanwege het behalen en/of onderhouden van een gecertificeerd veiligheidsbeheerssysteem conform VCA*/**/P dient al het op of aan de werken leidinggevende personeel te beschikken over het diploma Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA. Eveneens eisen opdrachtgevers in steeds meer gevallen dat het ingezette personeel over dit diploma beschikt.


Doel van de cursus

De VOL-VCA deelnemer is na het volgen van deze cursus in staat onveilige situaties te herkennen, de werkzaamheden met inachtneming van de VCA eisen veilig uit te (laten) voeren, en de medewerkers daartoe te motiveren.


Inhoud van de cursus

Onderwerpen van de cursus zijn o.a. : :

 • wetgeving
 • risico’s en preventie
 • ongevallenpreventie/ melden en registreren van ongevallen
 • veiligheidsbevordering door leidinggevenden
 • veiligheidsregels
 • taakrisicoanalyse
 • herkenning van gevaarlijke stoffen / gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen
 • gevaar inschatting bij gevaarlijke stoffen
 • brand- en explosiegevaar
 • besloten ruimten
 • werkvergunningen
 • machines en gereedschappen
 • straling, asbest, elektriciteit en geluid als gevarenbronnen
 • veilig hijsen en intern vervoer
 • veilig werken op hoogte
 • ergonomie / veilig tillen en dragen
 • voorkom struikelen, uitglijden en verstappen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur

1 dag met aan het einde van de dag digitaal meerkeuze examen.


Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen een geïllustreerd cursusboek.


Afronding van de cursus

De deelnemers leggen een digitaal, meerkeuze examen af. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Veiligheid Operationeel Leidinggevenden VCA, (10 jaar geldig).


Cursusprijs

€ 225,00 p.p. prijs excl. btw, incl. examen. Vanaf 8 personen kan deze cursus ook in-company georganiseerd worden, prijs op aanvraag.


CCV nascholingsuren

Deze cursus telt voor 7 nascholingsuren in het kader van code 95 (CCV). De registratiekosten bedragen € 22,50 p.p.