Inhoud cursus ‘Van DLP naar R-DLP conform CROW publicatie 400

Algemeen

In deze cursus worden de nieuwe wijzigingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond/grondwater besproken conform de nieuwe CROW richtlijn 400.


Achtergrond

Inzet van de R-DLP is (conform CROW 400) verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen. Aan R-DLP worden extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. De R-DLP begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodem gerelateerd). De R-DLP is in staat om maatregelen op of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren in opdracht van de veiligheidskundige. Aanvullend
op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren.


Inhoud van de cursus

 • veiligheidslassen en beheersmaatregelen
 • risico’s en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen
 • bodemverontreinigingen
 • asbest
 • contractvormen en verantwoordelijkheden;
 • rolverdeling opdrachtgever, opdrachtnemer en veiligheidskundige
 • rol van de DLP en/of R-DLP en veiligheidskundige in de praktijk
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • maatregelenpakketten praktisch toepassen
 • uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient in bezit te zijn van DLP diploma.


Cursusduur

1 dag excl. examentijd.


Cursusmateriaal

De CROW 400 geldt als uitgangspunt. Wij kunnen deze voor u bestellen à € 109,00 excl. verzendkosten en btw. Daarnaast wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van geïllustreerd SCM cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De deelnemer dient zich zelf aan te melden bij CROW voor inplannen R-DLP examen.
Het theorie examen wordt afgenomen op een van de 30 examenlocaties in Nederland, het praktijkexamen vindt plaats in Nieuwegein. (Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor een van beide onderdelen)

Het (digitaal) theorie examen duurt max. 3 uur en bestaat uit 75 meerkeuze vragen en casus met open vragen. Bij de casus mag de CROW 400 publicatie (met evt. aantekeningen worden gebruikt). Losse aantekening of ander naslagwerk is niet toegestaan.

Het praktijkexamen duurt 50 minuten en zal individueel worden afgenomen, waarbij de nadruk ligt op het praktisch toetsen van vaardigheden.

Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt de deelnemer het CROW certificaat R-DLP (5 jaar geldig).
De deelnemer wordt opgenomen in het openbaar R-DLP register van CROW. Door de algemene voorwaarden te accepteren bij de inschrijving geeft de deelnemer toestemming om zijn persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum en – plaats, certificaatnummer) te publiceren in het register.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.