Inhoud cursus ‘Klantgericht- en imagobewust werken’

Doelgroep

Uitvoerend personeel.


Achtergrond

Iedere onderneming vindt een goed imago zeer belangrijk. Een slecht imago kan de doodsteek betekenen voor (o.a.) het kunnen verwerven van opdrachten, het vinden van goed personeel, en het kunnen aantrekken van benodigd vermogen.
De medewerkers vormen een onuitwisbare schakel in de handhaving van het imago. Ook zijn de medewerkers mee degenen die een goed imago kunnen afbreken of daarentegen verder opbouwen. Deze zeer praktische cursus maakt de medewerkers bewust van de wijze waarop zij een rol hebben bij het opbouwen van een slecht of juist een goed imago, en geeft handgrepen bij het verbeteren van de rol.


Doel van de cursus

Deze zeer praktische cursus maakt de medewerkers bewust van de wijze waarop zij een rol hebben bij het opbouwen van een slecht of juist een goed imago.


Inhoud van de cursus

  • belang en doel van positieve bedrijfsuitstraling
  • het eigen belang van personeel bij een goede bedrijfsuitstraling
  • wie is ongezien de opdrachtgever in de nabije toekomst
  • hoe positieve bedrijfsuitstraling te bereiken
  • persoonlijke communicatie (bedoelde en onbedoelde communicatie, verbale en non-verbale communicatie)
  • uitstraling via bedrijfsmiddelen, werkwijze, onderlinge samenwerking, bejegening van derden (opdrachtgevers, toezichthouders, omwonenden en passanten).

Cursusduur

1 dag.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van geïllustreerde hand-out, die na afloop goede diensten zal bewijzen als
praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

Evaluatiebespreking. Na afronding ontvangt de deelnemer certificaat van deelname.


Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers per groep.


Cursusprijs

De cursus wordt enkel in-company georganiseerd: prijs op aanvraag.