Inhoud cursus ‘Wet Natuurbeheer (niv.2) ‘

niveau 2: opzichter/uitvoerder bestendig beheer

Doelgroep

Opzichters, teamleiders of uitvoerders (meewerkende voormannen) met een leidinggevende rol, die verantwoordelijk zijn voor instrueren en controleren van uitvoerende medewerkers.


Doel van de cursus

Leidinggevende medewerkers (uitvoerders) die voor hun werkzaamheden kennis moeten hebben over de inhoud van de Wet Natuurbescherming, en deze kennis moeten kunnen toepassen naar de praktijk van planning en uitvoering van beheertaken.


Inhoud van de cursus

  • natuurwet- en regelgeving algemeen
  • vrijstellingsregelingen en ontheffingen
  • Wet Natuurbescherming
  • gedragscode
  • lijsten beschermde Europese soorten
  • lijst beschermde nationale soorten
  • lijst soorten provinciale vrijstelling
  • algemene zorgplicht
  • strafbaar- en aansprakelijkheden
  • uitvoering inventarisaties.

Cursusduur

2 dagen.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met examen bestaande uit meerkeuze vragen en casus. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen wordt het certificaat ‘Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, niveau: opzichter/uitvoerder bestendig beheer (niv.2 BB)’ uitgereikt, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland. Het certificaat heeft geldigheidsduur van 5 jaar.


Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.