Inhoud cursus ‘Veilig werken met verreiker’

 

Branches

Alle branches


Doelgroep

Medewerkers die een verreiker moeten bedienen.


Achtergrond

Op grond van de Arbo-wet, het Burgerlijk Wetboek en in voorkomende gevallen opdrachtgeverseisen, dient het personeel dat met gevaarlijk materieel – zoals verreikers – moet werken daarin vaardig te zijn. De werkgever dient dit te kunnen aantonen.


Doel van de cursus

De deelnemers leren de verreiker vakbekwaam en veilig te bedienen.


Inhoud van de cursus

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • soorten en typen verreikers
 • technische uitvoering van de verreiker
 • aanhanghulp-stukken en -werktuigen
 • controles
 • brandstof
 • lasten
 • krachtenleer en dynamica
 • bediening van de verreiker
 • werken in openbare ruimten en bij wegen
 • persoonlijke veiligheid.

Praktijk:

 • oefeningen met de verreiker met diverse soorten lasten in diverse situaties. De cursusstof wordt door de docent zoveel mogelijk toegespitst op de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn, alsmede het niveau van de deelnemers.

Vereist instroomniveau

De deelnemers dienen in voldoende mate de Nederlandse taal te beheersen.


Cursusduur

1 dag of 2 dagdelen/avonden. Indien gewenst/noodzakelijk kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een praktische toets. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt (5 jaar geldig).


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland en België mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving, in-company, individuele begeleiding.


Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.